भिक्षु शीलभद्र महास्थविर

रूपा (बुद्धकालिन ऐतिहासिक उपन्यास)

रूपा (बुद्धकालिन ऐतिहासिक उपन्यास)

120

बुद्धकालिन कपिलबस्तुको अवस्था, ऐतिहासिक घटना, सामाजिक परिवेश, बुद्धको उपदेशलाई उपन्यासको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसलाई १७ अध्यायमा विभाजन गरिएका छ ।

बुद्धकालिन घट्नाहरू र उपदेशलाइ उपन्यासको माध्यम बाट अध्ययन गर्न चाहने ।