आचार्य भिक्षु अमृतानन्द

जातक संग्रह (भाग ३)

जातक संग्रह (भाग ३)

361

यसमा विभिन्न जातकसम्बन्धी महत्वपुर्ण कुराहरूकाे बारेमा लेखिएकाे छ ।

जातक विषयमा अध्यन गर्न चाहनेहरूकाे लागी ।