भिक्षु चुन्द शास्त्री

आटानाटिय सूत्र

आटानाटिय सूत्र

33

दीघनिकाय अन्तर्गतको एक सूत्र हो । महापरित्राणमा पनि समाबेस छ जुन सुत्र पाठ गर्नले भूत प्रेत , पिशाच र डंकिनीहरुले दुःख कष्ट दिए सक्दैन ।

आटानाटिय सूत्रको बारे जानकारी लिन चहानेहरु ब्यक्तिहरुलाई उपयोगि हुन्छ ।