भुवनलाल प्रधान

बुद्ध वंश

बुद्ध वंश

175

दीपङ्कर बुद्ध देखि काश्यप बुद्ध सम्म २८ जना बुद्धहरूकाे जीवनी र त्याे समयमा बाेधिसत्वकाे जन्मकाे विषयमा उल्लेख ।

बुद्ध र बाेधिसत्वकाे विषयमा जान्न इच्छुक वर्ग