धम्मवती

संक्षिप्त बुद्ध वंश ( दाेश्राे भाग )

संक्षिप्त बुद्ध वंश ( दाेश्राे भाग )

81

पदुम बुद्ध देखि तिस्स बुद्ध सम्मका १० जना तथागतहरूकाे संक्षिप्त बुद्ध जीवनी समावेस गरिएकाे छ । संक्षिप्त विषय सुचिका बरेमाः पदुम बुद्ध देखि तिस्स बुद्ध सम्मका १० जना तथागतहरू कुन कुन कल्प ( वर कल्प , सार कल्प , र मन्द कल्प) मा उत्पति भयाे र त्यस वेला गाैतम बुद्ध वाेधिसत्व काे थिए भन्ने बारे पनि उल्लेख गरिएकाे छ ।

शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन गर्न र बुद्ध वंश सम्वन्धि अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूलाइ उपयाेगी देखिन्छ ।

अभिधर्म (भाग-२)

अभिधर्म (भाग-२)

90

संक्षिप्त रुपमा अभिधर्मका बारेमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

अभिधर्मका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

बुद्ध बन्दना विधि व बुद्धया झिंनिगू विपाक

बुद्ध बन्दना विधि व बुद्धया झिंनिगू विपाक

बुद्ध वन्दना विधि र बुद्धकाे बाह्र वटा विपाकका साथै केही ज्ञानमाला भजनहरु पनि समावेश गरीएकाे छ ।

बुद्ध वन्दना विधि र बुद्धकाे बाह्र वटा विपाकका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

भिंम्ह म्ह्याय् व काय्

भिंम्ह म्ह्याय् व काय्

46

पुत्ररत्न र पुत्रीरत्न नामक बर्मी भाषामा लेखिएकाे सानाे पुस्तककाे नेपाल भाषामा अनुवादीत गरीएकाे यस पुस्तकमा आफ्नाे आमा बुबाकाे सेवा तथा उनीहरुकाे लागी प्राण समेत त्याग गर्न तयार भएका छाेरा र छाेरीका बारेमा उल्लेख गरीएकाे ‍छ ।

आमा बुबा प्रति सन्तानकाे कर्तव्यका बारेमा जान्न चाहनेहरु ।