माेतिकाजी शाक्य

सल्लेख सूत्र

सल्लेख सूत्र

75

मज्मिम ध्निकाय मूलपण्णास पालिकाे मूलपरियायवर्ग अन्तगर्तकाे आठाैं सूत्रकाे रुपमा संङ्गलन गरिएकाे यस सूत्रमा समथ- विपस्सना ध्यानकाे अभ्यास गर्दै जाँदा ध्यानकाे स्तरमा प्रगति हुँदै जाने क्रममा के कस्ता अवराेधहरु आउँछन् र त्यसरी आईपर्ने अवराेधहरु पन्छाई अगाडी बढनमा समर्थ हुनका लागि मानिसले आफूमा रहेकाे क्लेश हटाउन आफ्नाे व्यवहार र आचरणमा कसरी सुधार ल्याउनु आवश्यक छ भन्ने बिषयमा भगवान बुद्धले गर्नु भएकाे अति गम्भिर उपदेश संकलन गरिएका छन् ।

बुद्धाेपदेश ध्यानाभ्यास कार्यमा गम्भीर रुपले लागिरहेका याेगीहरु तथा सामान्य जीवन जिउने गरेका मानिसहरू‌ ।