श्रामणेर सुदर्शन

परिवर्तनशील सिद्धान्त

परिवर्तनशील सिद्धान्त

20

सामाजिक परिवर्तन, धर्म आदिकाे कारणले विकासमा बाधा बारे जानकारी ।

Gender Determination लैङ्गिक विविधमा रूचि भएकाहरू।