सुश्री नानीमैयाँ मानन्धर

बुद्ध वचन

बुद्ध वचन

97

बुद्धकाे मुख्य उपदेश चतुआर्यसत्य र आर्यअष्टाङ्गिक मार्गलाइ बुद्धकालिन घटनाकाे आधारमा प्रस्तुत ।

आर्यअष्टाङ्गिक मार्ग र चतुआर्यसत्य बुझ्न इच्छुक वर्ग