अग्गमहापण्डित महाेपकारक महाशी सयादाे महास्थविर

काम सुत्तन्त देशना

काम सुत्तन्त देशना

अग्गमहापण्डित महाेपकारक महाशी सयादाे महास्थविरले बिभिन्न समयमा दिनु भएका धर्मदेशनाहरूलाई अनुवाद गरी प्रस्तुत गरिएकाे यस पुस्तकमा सत्वप्राणीहरूलाई पाँच प्रकारका कामगुण अन्धकारबाट टाढा रहनकाे लागि प्रेरणामूलक उपदेशहरू उपमा सहित उल्लेख गरि प्रस्तुत गरिएका छन् ।

ध्यान भावना प्रति जिज्ञासु सम्पूर्ण व्यक्तिहरू ।