बद्रीरत्न बज्राचार्य

न्हापायापिं प्रसिध्द बज्राचार्यपिं

न्हापायापिं प्रसिध्द बज्राचार्यपिं

बज्राचार्य गुरुजुहरूकाे बारेमा चर्चा ।

बज्रयान धर्मबारे अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।