भद्दन्त उ.साेभन, महासी सयादाे

वम्मिक सुत्त

वम्मिक सुत्त

धुवा आउनु आगाेकाे संकेत हाे, तर किन, कसरी र कस्ताे भन्ने विषयमा भद्दन्त उ.साेभन, महासी सयादाेले दिनुभएकाे धर्म उपदेशकाे नेपाल भाषामा अनुवाद

शिक्षा अध्ययन गर्न इच्छुक व्यक्ति, विपस्सना साधकहरू