भिक्षु धर्ममूर्ति

जीवनयात्राकाे लागी आवश्यक ज्ञानहरू

जीवनयात्राकाे लागी आवश्यक ज्ञानहरू

210

बुद्ध धर्म सम्बन्धि लेखिएका लेखहरूकाे संग्रहलाइ व्याख्या गरिएकाे छ ।

सम्पुर्ण व्यक्तिहरूकाे लागी आवश्यक छ ।

कल्याण मित्र र मित्रता

कल्याण मित्र र मित्रता

32

कल्याण मित्र पहिचान गर्ने विषयमा लेखिएकाे पाइन्छ ।

परियत्तिका विधार्थीहरूलाइ उपयाेगी ।

त्रिरत्न वन्दना व परित्राण

त्रिरत्न वन्दना व परित्राण

51

मानिसहरूले दैनिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने त्रिरत्न वन्दना र परित्राणकाे पालिबाट अनुवाद गरिएकाे ।

शील, त्रिरत्न र परित्राणलाइ जान्न इच्छुकहरू