भिक्षु ‘ र वे थ्वं ’ महास्थविर

स्नेही छाेरी

स्नेही छाेरी

बर्मी भिक्षु ‘ र वे थ्वं ’ महास्थविरद्वारा बर्मी भाषामा लिखित पुस्तकलाइ भिक्षु ज्ञानपूर्णिकद्वारा नेपालभाषामा अनुवाद गरिएकाे र त्यसैलाइ नेपालीमा अनुवाद, जसमा भिक्षुणी धम्मवतीकाे जीवनी प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

भिक्षुणी धम्मवतीकाे जीवनी विषयमा जान्न इच्छुक ।