भिक्षु शाक्यानन्द

मिथ्या दृष्टि र अन्धविश्वास रहित जीवन एक महान आवश्यकता

मिथ्या दृष्टि र अन्धविश्वास रहित जीवन एक महान आवश्यकता

24

थेरवाद, महायान, बज्रयान धर्मकाे सुरूवात तथा पद्म शब्दकाे वास्तविक अर्थ सहित पञ्चबुद्ध, सम्यक्‌बुद्धकाे प्रकार, पारमिता, निवरण धर्म र मिथ्या आचरण त्याग्नुपर्ने कुराहरूलाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

थेरवाद, महायान र वज्रयान बुद्धधर्मकाे बिषयमा जान्न चाहनेहरू ।

मेराे जीवन यात्रा

मेराे जीवन यात्रा

47

भिक्षु शाक्यानन्द महास्थविरकाे गृहस्थी जीवन देखि त्यागी(प्रवजित) जीवन तथा आफुले गरेका, गरिहेका कार्यकाे बारेमा वृत्तान्त ।

भिक्षु जीवनमा रूचि राख्नेहरू