धर्मरत्न यमि

महास्थविर धम्मालाेक भन्ते

महास्थविर धम्मालाेक भन्ते

24

राणा शासन कालमा निष्कासनमा परेका ८जना बाैद्ध भिक्षुहरू मध्येका एक भिक्षु धम्मालाेककाे जीवनीका बारेमा उल्लेख गरिएकाे छ । साथै धम्मालाेक भन्तेकाे ग्रन्थहरूकाे सूचि पनि उल्लेख गरेकाे छ ।

धम्मालाेक भन्तेका जीवनीका बारेमा अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।

महास्थविर धम्मालाेक भन्ते

महास्थविर धम्मालाेक भन्ते

24

धम्मालाेक भन्तेकाे जीवनीलाई प्रस्तुत गरिएका छन् ।

धम्मालाेक भन्तेकाे बारेमा अध्ययन गर्न इच्छुकहरू ।