डा. भरतसिंह उपाध्याय

बुद्धया चारिका

बुद्धया चारिका

भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नु भएपछि उहाँले बिताउनु भएकाे पैंतालिस बर्षावासदेखि महापरिनिर्वाणसम्मकाे संक्षिप्त बुद्ध जीवनी र तत्कालिन समयकाे जनपदहरूकाे अवस्थाका बारेमा पनि उल्लेख गरिएका छन् ।

बुद्ध जीवनी र तत्कालिन समयकाे जनपदहरूकाे अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।