हेम राज शाक्य

नेपाल बाैद्ध विहार व ग्रन्थ सूचि

नेपाल बाैद्ध विहार व ग्रन्थ सूचि

50

काठमाडाैं उपत्यका भित्र रहेका विहार, महाविहार र बहीहरूको नामावाली सूचि, त्यस्तै नेपाल महायान बाैद्ध धर्म ग्रन्थहरूको सूची तथा नेपाल बाैद्ध तीर्थ स्थानहरूको सूचीहरूको संकलन गरिएको छ ।

भैसकेका काठमाडाैं उपत्यका भित्रका सम्पूर्ण विहार, महाविहार तथा तीर्थ स्थलहरू र ग्रन्थहरूको जानकारी राख्न चाहने पाठक वर्गहरूलाइ उपयोगी हुने ।