काेण्डन्य

बाैद्ध आदर्श कथा

बाैद्ध आदर्श कथा

82

बुद्ध र नैतिक शिक्षा सम्बद्ध उपदेशलाई कथात्मक रुपमा बिभिन्न शिर्षकहरुमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बुद्ध शिक्षालाई नैतिक शिक्षाकाे रुपमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

बुद्ध र शान्ति-शिक्षा

बुद्ध र शान्ति-शिक्षा

152

बुद्ध शिक्षालाई नैतिक शिक्षाकाे रुपमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु । र शान्ति शिक्षा सम्बद्ध उपदेशलाई जपेर वा पढेर मात्र नहुने तर ह्रदय परिवर्तन वा स्वव्यवहार परिवर्तन सँगै सुख शान्ति प्राप्त गर्न सामर्थ्यता प्राप्त हुने बिषयलाई बिभिन्न शिर्षकहरुमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बुद्ध शिक्षालाई सक्षिप्त रुपमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।