महास्थविर र वे थ्वं

यःम्ह म्ह्याय् (उपन्यास)

यःम्ह म्ह्याय् (उपन्यास)

137

शासनधज धम्मचरिय श्रध्देय धम्मवती गुरुमाकाे जीवनीलाइ लिएर उपन्यासकाे रूपमाा प्रस्तुत गरिएकाे ।

जाेश,जाँगर,साहस लिएर निडरका साथ अगाडी बढ्न चाहने व्यक्तिहरूकाे लागि अत्यन्त उपयाेगी ।