माेतिलक्ष्मी उपासिका

उत्पलवर्णा

उत्पलवर्णा

बुद्धशासनका एक अविस्मरणिय भिक्षुणी उत्पलवर्णाकाे जन्म, प्रवज्या,अरहत्त्व प्राप्ति, बाेधि चर्या सहित उहाँसंग सम्बन्धित जातक कथाहरू समावेश गरिएका छन् ।

उत्पलवर्णा स्थविराकाे बारेमा अध्ययन गर्न इच्छुकहरू।