उ. थान देङ्ग

प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्त

प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्त

14

यस पुस्तकमा प्रतीत्यसमुत्पादकाे सिद्धान्तलाइ व्यवहारिकरूपमा राम्राेसंग व्याख्या गरिएकाे छ ।

बुद्धकाे उपदेश अन्तर्गत पञ्चस्कन्धकाे सत्य ज्ञान र प्रतीत्यसमुत्पादकाे सिद्धान्त लाइ जान्न चाहनेहरूकाे लागी उपयाेगी ।