सिहलद्वीप श्रीलंका एक अध्ययन Sinhaladwip Srilanka Yak Adhyayan

27
  • बुद्ध संवत:२५४९
  • बिक्रम संवत:२०६२
  • नेपाल संवत:११२५
  • इस्वी संवत:२००५