भिक्षु महानाम महास्थविर

रसवाहिनी जम्बुदीपुप्पत्ति कथा

रसवाहिनी जम्बुदीपुप्पत्ति कथा

191

भद्दन्त रट्ठपाल स्थवीरले सम्पूर्ण द्वीप बासिहरुलाई हित सुख कल्याणकाे कामना गरी मगध भाषामा रुपान्तरण गरीराखेकाेलाई भद्दन्त वेदेह साभिंले संशाेधन गरी लेखिएकाे याे पुस्तक महामहेन्द प्रमुख अरहन्तहरुकाे दान कथा, सील कथा आदि घटनाक्रमलाई समेतेर दिएका उपदेशहरुलाई नेपाल भाषामा अनुवाद गरिएका छन् ।

अरहन्तहरुकाे दान र सीलका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।