अनागारिका विनिता

अभिधर्म भाग २

अभिधर्म भाग २

125

चैतसिककाे बारेमा उल्लेख

चित्त र चैतसिक काे विषयमा जान्न इच्छुक वर्ग