ज्येष्ठमाया बनिया

अंगुत्तरनिकाय (एकक दुक र तिकनिपात) प्रथम भाग

अंगुत्तरनिकाय (एकक दुक र तिकनिपात) प्रथम भाग

बाैद्ध ग्रन्थ त्रिपिटक अन्तर्गत पाँचवटा निकाय अन्तर्गतकाे अङ्गुत्तर निकाय अन्तर्गत एक देखि एघार अङ्ग भएका उपदेशहरु मध्ये एक देखि तीन सम्मकाे मानव जीवनकाे बिभिन्न पक्षलाई संगालेर विभिन्न राम्रा नराम्रा मनस्थितिकाे चर्चा परिचर्चा चिन्तन मनन सुपरिणाम दुष्परिणाम फाइदा बेफाइदा आदि लिएर विशद वर्णन गरिएका छन् ।

मूल पालि त्रिपिटक अध्ययन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू