नरेन्द्र राज सायमि, देवेन्द्र राज सायमि, रविन्द्र राज मानन्धर ।

न्हू सिद्धान्त पालि

न्हू सिद्धान्त पालि

180

बुद्धले दिनु भएको उपदेशहरु मागध पालि भाषाको संक्षिप्त ब्याकरणका साथै १५वटा अत्थकथा र १०वटा जातककथाहरु पालि र नेपाल भाषामा अर्थ साथै बिभिन्न आठवटा भाषाहरुको लिपि पनि संग्रह गरि उल्लेख गरीएका छन् ।

पालि भाषा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।