नेमरत्न बज्राचार्य

विश्वन्तर

विश्वन्तर

बाेधिसत्व वेश्वन्तरकाे जीवनी उल्लेख ।

बाेधिसत्वकाे बारेमा जान्न इच्छुक वर्ग