मंत्री, धर्मोदय सभा, सारनाथ, बनारस ।

प्रजापति गौतमी

प्रजापति गौतमी

69

कपिलबस्तुका महारानी, प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमीको जीवनी छ ।

प्रजापति गौतमीको जीवनीको बारे जानकारी लिन चाहानेहरुको लागि उपयोगि छ ।