युवक बौद्ध पुस्तकालय श्रीघ नःघः टोल

भिक्षुया पात्र भाग २

भिक्षुया पात्र भाग २

43

पाली साहित्य अनुसार बुद्धधर्मलाई चारवटा शिर्षक अर्थात चिट्ठीका आधारमा बुझाउन खोजिएको छ । पहिलो "धर्मको अंश" दोस्रो "प्रजापति गौतमी" तेस्रो "देवदत्त" र चौथो "बौद्ध साहित्यमा भूत" । लाभ सत्कार अनि भोग विलासमा लिप्त नभई अल्पेक्षा राख्नु सन्तोषि भई धर्मानुसारको आचरण गर्नु, प्रजापति गौतमीले नारी समानताको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र नयाँ अवधारणा, देवदत्तको प्रवत्ति र भूतको अस्तित्वको विषयमा विभिन्न घटनाहरू र सूत्रहरुको आधारमा बुद्ध धर्म अनुसारको दृष्टिकोणका बारेमा उल्लेख गरीएका छन् ।

बुद्ध धर्मका बारेमा जान्न चाहनेहरू ।