भिक्षु अनिरुद्ध महास्थविर

धम्मपदट्ठकथा (भाग ७)

धम्मपदट्ठकथा (भाग ७)

294

पालि साहित्यकाे धम्मपदमा रहेका २६वटा वर्गहरु मध्ये यसमा छवटा वर्गहरु; धम्मट्ठ वर्ग, मार्ग वर्ग, पकिण्णक वर्ग, निरिय वर्ग, नाग वर्ग र तृष्णावर्गकाे पालि गाथा, त्यसकाे कारण र अर्थ सहित सम्बन्धित कथाहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

धम्मपदकाे अट्ठकथा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

धम्मपदट्ठकथा (भाग ५)

धम्मपदट्ठकथा (भाग ५)

326

पालि साहित्यकाे धम्मपदमा रहेका २६वटा वर्गहरु मध्ये यसमा पाँचवटा वर्गहरू; दण्ड वर्ग, जरा वर्ग, आत्म वर्ग, लाेक वर्ग र बुद्ध वर्गमा रहेका पालि गाथा, त्यसकाे कारण र अर्थ सहित सम्बन्धित कथाहरू उल्लेख गरिएका छन् ।

धम्मपदकाे अट्ठकथा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

महाचीन यात्रा

महाचीन यात्रा

184

धर्मालोक महास्थविरको जीवनी, वहाँले नेपालमा स्थविरवाद बुद्धशासनको स्थापनाको लागि गरेको चिन्तन, वहाँको देनका साथै वहाँको बिभिन्न मुलुकहरूको भ्रमणका अनुभवहरू र आनन्दकुटीको स्थापना आदि विविध बिषयबस्तुहरूका बारेमा उल्लेख गरिएका छन् ।

धर्मालोक महास्थविरको जीवनी र नेपालमा बुद्धधर्म पुर्नजागरणकाल सम्बन्धि अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

धम्मपदट्ठकथा (भाग ६)

धम्मपदट्ठकथा (भाग ६)

171

सूत्रपिटक अन्तगर्त खुद्दकनिकायकाे १५ वटा ग्रन्थ मध्ये एउटा ग्रन्थ धम्मपद हाे । त्यसकाे कथागत प्रंसगसहित विभिन्न घटनाहरू लेखिएकाे नै धम्मपद अट्ठकथा हाे ।

धम्मपद पढ्न चाहनेहरूकाे लागी

धम्मपदट्ठकथा (भाग ८)

धम्मपदट्ठकथा (भाग ८)

229

सुत्रपिटक अन्तर्गत खुद्दकनिकायकाे १५ वटा ग्रन्थमध्ये एउटा ग्रन्थ धम्मपद हाे । त्यसकाे कथागत प्रसंग सहित विभिन्न घटनाहरू लेखिएकाे नै धम्म्पदअट्ठकथा हाे।

धम्मपदबारे पढ्न चाहनेहरूलाइ

रसवाहिनी जम्बुदीपुप्पत्ति कथा

रसवाहिनी जम्बुदीपुप्पत्ति कथा

191

भद्दन्त रट्ठपाल स्थवीरले सम्पूर्ण द्वीप बासिहरुलाई हित सुख कल्याणकाे कामना गरी मगध भाषामा रुपान्तरण गरीराखेकाेलाई भद्दन्त वेदेह साभिंले संशाेधन गरी लेखिएकाे याे पुस्तक महामहेन्द प्रमुख अरहन्तहरुकाे दान कथा, सील कथा आदि घटनाक्रमलाई समेतेर दिएका उपदेशहरुलाई नेपाल भाषामा अनुवाद गरिएका छन् ।

अरहन्तहरुकाे दान र सीलका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

धर्मचक्र सुत्र

धर्मचक्र सुत्र

40

भगवानले सर्वप्रथम पञ्चवर्गीयहरूलाइ दिनु भएकाे उपदेशकाे बारेमा उल्लेख गरिएकाे छ।

समाजमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिहरूलाइ उपयुक्त साथै संक्षेपमा बुद्धकाे शिक्षा जान्न् चाहनेहरूलाइ उपयुक्त हुन्छ ।

विशाखा चरित

विशाखा चरित

46

बुध्दकालीन महाउपासिका विशाखाकाे जीवनीलाइ प्रस्तुत गरीएकाे छ ।

परियत्तिका विद्यार्थीहरू ।

धम्मपदट्ठकथा भाग २

धम्मपदट्ठकथा भाग २

215

बुद्धकाे उपदेश संग्रहित धम्मपद गाथाकाे अर्थ र गाथासंग जाेडिएका बुद्धकालीन घटनाहरू उल्लेख

धम्मपदमा अभिरूची राख्ने र बुद्धशिक्षा जान्न इच्छुकहरू