भदन्त ज्ञानपूर्णिक महास्थविर

बुद्ध शिक्षा अभ्यास खण्ड २

बुद्ध शिक्षा अभ्यास खण्ड २

115

बुद्ध जीवनीलाई कविताकाे माध्यमाबाट प्रस्तुत गरिएकाे छ । यसै गरी बुद्ध गुण, धर्म गुण, संघ गुणकाे पालि र अर्थका साथै बिस्तृत रुप अर्थलाई व्याख्या सहित प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

बुद्ध जीवनीलाई कविताकाे माध्यमाबाट प्रस्तुत गरिएकाे छ । यसै गरी बुद्ध गुण, धर्म गुण, संघ गुणकाे पालि र अर्थका साथै बिस्तृत रुप अर्थलाई व्याख्या सहित प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

उपासक परिहानी तथा सद्धर्म चिरस्थायी मज्वीगु कारण

उपासक परिहानी तथा सद्धर्म चिरस्थायी मज्वीगु कारण

80

बर्मा म्यानमारकाे पण्डिताराम विपस्सना सासना यैताका प्रमुख ओवादाचार्य सयादाे अग्गमहापण्डित भद्दन्त पण्डिताभिवंश महास्थविरले २०५१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय बाैद्ध भावना केन्द्र शंखमूलमा अंगुत्तर निकाय, दुक खण्डकाे सत्तम निपात (३) वज्जिसत्तक वग्ग (९) दुतिय परिहानी सुत्तका बारेमा देशना गर्नु भएकाे थियाे । उत्त देशनालाई पुस्तककाे रुपमा प्रस्तुत गरिएकाे हाे । यसमा उपासकहरूलाई परिहानी हुने सातवटा धर्म र अपरिहानी हुने सातवटा धर्महरूका बारेमा प्रस्तुत गरीएकाे छ ।

उपासकहरूलाई परिहानी र अपरिहानी हुने धर्महरूका बारेमा अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।