तिलकमान गुभाजु

के बुद्धधर्म हिन्दु धर्मकाे शाखा हाे र ?

के बुद्धधर्म हिन्दु धर्मकाे शाखा हाे र ?

54

बुद्धधर्मलाइ हिन्दु धर्मकाे शाखा हाेइन भन्ने कुरालाइ विभिन्न तर्कद्वारा प्रस्तुत

हिन्दु र बाैद्ध सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन गर्न इच्छुकहरू