देश विकासको लागि बुद्धशिक्षा Desh Bikasako Lagi Buddha Sikshya

82
  • बुद्ध संवत:२५५५
  • बिक्रम संवत:२०६८
  • नेपाल संवत:१०३१
  • इस्वी संवत:२०११