नेपालमा थेरवादबुद्धधर्मको भविष्य Nepalma Theravada Buddhadharmako Bhawishya

85
धर्मदान ( Hard Copy )
  • बुद्ध संवत:२५५१
  • बिक्रम संवत:२०६४
  • नेपाल संवत:११२७
  • इस्वी संवत:२००७

पुस्तकको मुख्य विषयः बिभिन्न निकायमध्ये नेपालमा अहिले प्रचलित निकाय मध्ये थेरवादमा अहिले भईरहेको गतिबिधिलाई हेरि लेखकले थेरबादको बिषय बारे उल्लेख छ । 

लक्षित वर्गः थेरवादको विषयमा जानकारी लिन चाहने ब्यक्तिहरुलाई ।