नेपाल बाैद्ध परियत्ति शिक्षा

परियत्तिः तृतीय प्रवेश शिक्षा (कक्षा ६) तृतीय पत्र

परियत्तिः तृतीय प्रवेश शिक्षा (कक्षा ६) तृतीय पत्र

136

यस पुस्तकलाई तीन खण्डमा बिभाजन गरिएकाे छ । प्रथम खण्ड अन्तर्गत भिक्षु सुदर्शन महास्थविरद्वारा लिखित तथा काेण्डन्यद्वारा अनुवादित चैत्य पूजा ( बुद्धपूजा, चैत्य पुजा, चैत्यकाे प्रकार, आमिस पूजा) आदि उल्लेख गरिएकाे, दाेस्राे खण्डमा विद्यावतीद्वारा लिखित तथा सम्यक सम्बाेधि प्राणपुत्रद्वारा अनुवादित आदर्श बाैद्ध महिला (महाप्रजापति गाैतमी, खेमा, सुजाता, विशाखा) आदि १४ जना बाैद्ध महिलाहरूकाे बारेमा उल्लेख गरिएकाे र तस्राे खण्डमा भिक्षु विवेकानन्द महास्थविरद्वारा लिखित तथा भिक्षु संघरक्षितद्वारा अनुवादित मैत्री भावना (भावना, द्वेष चरित्र, द्वेष उत्पत्तिकाे कारण, जातक कथा) आदि पालि गाथा, भावार्थ सहित उल्लेख गरिएका छन् ।

परियत्ति प्रवेश तृतीय वर्षका विद्यार्थीहरू र बुद्धशिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

परियत्ति शिक्षा भाग १(नेपाल भाषा)

परियत्ति शिक्षा भाग १(नेपाल भाषा)

84

सिद्धार्थ जन्म देखि महाभिनिष्क्रमणसम्म भगवान बुद्धकाे मूल शिक्षा संघकाे बारेमा, त्रिरत्नका बारेमा, पञ्चशीलका बारेमा, भगवान बुद्धका केहि उपदेशहरुलाई कथाकाे रुपमा छाेटकरीमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बाैद्ध परियत्ति शिक्षा प्रारम्भिक स्तरमा अध्ययन गर्नेहरु ।

परियत्ति शिक्षा भाग २

परियत्ति शिक्षा भाग २

67

सिद्धार्थकाे कुमारकाे प्रवज्या देखि बुद्धत्त्व प्राप्तिसम्म, धर्म र संघका बारेमा, त्रिशरण गमन, पञ्चशील, बुद्धधर्मका प्रतिक र चाडपर्व, दश कुशलाकुशल, मंगलसूत्र, त्रिरत्न बन्दना, भगवान बुद्धका केहि उपदेशहरुलाई कथाकाे रुपमा छाेटकरीमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बाैद्ध परियत्ति शिक्षा प्रारम्भिक स्तरमा अध्ययन गर्नेहरु ।

परियत्ति शिक्षा भाग ३

परियत्ति शिक्षा भाग ३

76

सिद्धार्थकाे कुमारले बुद्धत्त्व प्राप्ति पछि बुद्धलाई तपस्सु भल्लुककाे दान देखि बहुजन हिताय बहुजन सुखायकाे लागि बुद्ध शिक्षालाई प्रचार प्रसार देखि बुद्धकाे महापरिनिर्वाणसम्म, चतुर्ब्रह्म विहार, चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, चार संवेजनीय स्थल, चतुपरिषद, पराभव सूत्र, सफल जीवनका सूत्र, त्रिरत्न गुणकाे शब्दार्थ, भगवान बुद्धका केहि रमाइला उपदेशहरुलाई कथाकाे रुपमा छाेटकरीमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बाैद्ध परियत्ति शिक्षा प्रारम्भिक स्तर तेस्राेमा अध्ययन गर्नेहरु ।

परियत्ति शिक्षा भाग २(नेपाल भाषा)

परियत्ति शिक्षा भाग २(नेपाल भाषा)

84

सिद्धार्थकाे कुमारकाे प्रवज्या देखि बुद्धत्त्व प्राप्तिसम्म, धर्म र संघका बारेमा, त्रिशरण गमन, पञ्चशील, बुद्धधर्मका प्रतिक र चाडपर्व, दश कुशलाकुशल, मंगलसूत्र, त्रिरत्न बन्दना, भगवान बुद्धका केहि उपदेशहरुलाई कथाकाे रुपमा छाेटकरीमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बाैद्ध परियत्ति शिक्षा प्रारम्भिक स्तरमा अध्ययन गर्नेहरु ।

परियत्ति शिक्षा भाग १

परियत्ति शिक्षा भाग १

56

सिद्धार्थ जन्म देखि महाभिनिष्क्रमणसम्म भगवान बुद्धकाे मूल शिक्षा संघकाे बारेमा, त्रिरत्नका बारेमा, पञ्चशीलका बारेमा, भगवान बुद्धका केहि उपदेशहरुलाई कथाकाे रुपमा छाेटकरीमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बाैद्ध परियत्ति शिक्षा प्रारम्भिक स्तरमा अध्ययन गर्नेहरु ।

परियत्ति शिक्षा भाग ३(नेपाल भाषा)

परियत्ति शिक्षा भाग ३(नेपाल भाषा)

84

सिद्धार्थकाे कुमारले बुद्धत्त्व प्राप्ति पछि बुद्धलाई तपस्सु भल्लुककाे दान देखि बहुजन हिताय बहुजन सुखायकाे लागि बुद्ध शिक्षालाई प्रचार प्रसार देखि बुद्धकाे महापरिनिर्वाणसम्म, चतुर्ब्रह्म विहार, चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, चार संवेजनीय स्थल, चतुपरिषद, पराभव सूत्र, सफल जीवनका सूत्र, त्रिरत्न गुणकाे शब्दार्थ, भगवान बुद्धका केहि रमाइला उपदेशहरुलाई कथाकाे रुपमा छाेटकरीमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बाैद्ध परियत्ति शिक्षा प्रारम्भिक स्तर तेस्राेमा अध्ययन गर्नेहरु ।