paritran

पूजा, परित्राण व चारिका

पूजा, परित्राण व चारिका

65

बुद्ध पुजा, परित्राण पालि र नेपाली अर्थ सहित उल्लेख गरिएकाे साथै बाैद्धदेश भ्रमणका फाेटाेहरू समावेश गरिएका छन्।

बुद्धपुजा, परित्राण र बाैद्ध देश भ्रमणकाे विषयमा जिज्ञासुहरू।

Daily Buddha Pooja (Pali and English)

Daily Buddha Pooja (Pali and English)

31

The Five Precepts of Buddha's teaching, Triratna Vandana, Buddha Pooja and Punnanumodan have been translated in English from the Pali language.

Followers of the Buddha's teaching.

परित्राण

परित्राण

164

बुद्धपुजा बिधि र परित्राणकाे मूल पालि र निदान अर्थ सहित समावेश गरिएका छन् ।

बुद्धपुजा र परित्राण पाठ गर्न चाहने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू ।

त्रिरत्न वन्दना सह सुवर्ण छत्रपुर विहारया नित्य प्रार्थना

त्रिरत्न वन्दना सह सुवर्ण छत्रपुर विहारया नित्य प्रार्थना

सुवर्ण छत्रपुर विहारको गतिविधि र परिचयका साथै पञ्चशील, अष्टशील, त्रिरत्न वन्दना, परित्राणका विविध पालि सूत्रहरूको नेपाल भाषामा अर्थका साथै ज्ञानमाला भजनहरू संकलन गरिएका छन् ।

शील प्रार्थना, त्रिरत्न वन्दना, परित्राण सूत्रहरू-पालि र नेपाल भाषा, ज्ञानमाला भजन अध्ययन गर्न इच्छुकहरू ।

बुद्ध धर्म संघ (गांपश)

बुद्ध धर्म संघ (गांपश)

शीलप्रार्थना, बुद्धपूजा , परित्राण पाठ,धर्मदेशना, कथा, ज्ञानमाला र केही गीतहरू

त्रिरत्नकाे बारेमा जान्न इच्छुकहरू ।

प्रशंसा

प्रशंसा

19

पञ्चशील, चैत्य पूजा र गृहस्थको बारे

चैत्य पूजा र गृहस्थको बारे जानकारी लिने ईच्छुक ब्यक्तिलाई ।

बुद्ध पूजा विधि

बुद्ध पूजा विधि

23

पालि र नेपालीमा बुद्ध पूजा ।

बुद्ध पूजा विधि पालि र नेपालीमा अध्ययन गर्न चाहानेहरु ।

बिशेष म्हं मफैबले पाठ यायेगु

बिशेष म्हं मफैबले पाठ यायेगु

27

बिमारी हुने समयमा गर्ने परित्राण सुत्रहरु ।

बिरामीको समयमा पाठ गर्न इच्छुक सबैलाई ।

स्वफ्वः स्वां

स्वफ्वः स्वां

66

भय अन्तराय हट्ने सम्बुद्धे गाथा, अशुभ, मरणानुस्सति भावनासहित त्रिरत्न वन्दना गाथाहरूबारे उल्लेख ।

बुद्धकाे पाठ पढ्न र सुन्न इच्छुक व्यक्तिहरू

बुद्ध पूजा विधि, कथा संग्रह र परित्राण

बुद्ध पूजा विधि, कथा संग्रह र परित्राण

71

बुद्ध पूजा कथा र परित्राण छ ।

बुद्ध पुजा कथा र परित्राणको अध्ययन गर्न इच्छुक सबैलाइै उपयोगि छ ।

परित्राण मूल पालि तथा नेपाली अनुवाद शब्दार्थ सहित

परित्राण मूल पालि तथा नेपाली अनुवाद शब्दार्थ सहित

171

मूल पालि भाषाकाे परित्राण सूत्रहरुलाई नेपालीमा शब्दार्थ सहित अनुवाद गरि सूत्रहरुकाे निदान पनि उल्लेख गरिएकाे ।

सम्पूर्ण ब्यक्तीहरु ।

पाँच परित्राणका सूत्रार्थ

पाँच परित्राणका सूत्रार्थ

परित्राण सूत्रका पाँचवटा सूत्रहरुलाई त्यसकाे अर्थ सहित सरल भाषामा व्याख्या गरी प्रस्तुत गरिएकाे ।

परित्राणका सूत्रहरुका बारेमा जान्न चाहनेहरु ।

बुद्ध बन्दना विधि व बुद्धया झिंनिगू विपाक

बुद्ध बन्दना विधि व बुद्धया झिंनिगू विपाक

बुद्ध वन्दना विधि र बुद्धकाे बाह्र वटा विपाकका साथै केही ज्ञानमाला भजनहरु पनि समावेश गरीएकाे छ ।

बुद्ध वन्दना विधि र बुद्धकाे बाह्र वटा विपाकका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

न्हूगु त्रिरत्न वन्दना व धम्मपद

न्हूगु त्रिरत्न वन्दना व धम्मपद

यस पुस्तकमा शरणगमण देखि शील प्राथना, त्रिरत्न वन्दना, परित्राण र धम्मपदहरू समावेश भएकाे पाइन्छ । यसका साथै ज्ञानमाला भजन सहित प्रेरक भजनहरू पनि रहेकाे छ ।

त्रिरत्न वन्दना र परित्राण पाठ गर्न चाहनेहरूकाे लागी उपयाेगी ।

त्रिरत्नया गुण व आनिशंस

त्रिरत्नया गुण व आनिशंस

83

यस पुस्तकमा मातिका माताकाे कथा, ध्यान भावना विधि, जातक कथा, मरणानुस्मृति भावना, त्रिसरणगमनकाे आनिशंस र नव बुद्ध गुणसहित भय अन्तराय हटाउने पाठ र भावना विधि,आठवटा संवेग, पट्ठानपालि सहित विविध विषयवस्तु समावेश गरिएकाे छ ।

बुद्ध धर्म र संघप्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूकाे लागी उपयाेगी ।

त्रिरत्न वन्दना व परित्राण

त्रिरत्न वन्दना व परित्राण

130

त्रिरत्न् वन्दना र परित्राण यस पुस्तकमा शील प्राथना विधिसहित त्रिरत्न वन्दना र परित्राणहरू समावेश गरिएकाे छ ।

बुद्ध पुजा र परित्राण गर्न चाहने उपासक उपासिकाहरूकाे लागी उपयागी ।