अमिता धाख्वा, डा.रीना तुलाधर, डा.त्रिरत्न मानन्धर, सविता धाख्वा

परियत्ति शिक्षा(नैतिक शिक्षा) तह ३

परियत्ति शिक्षा(नैतिक शिक्षा) तह ३

96

बहुजन हिताय बहुजन सुखायकाे लागि बुद्ध शिक्षालाई प्रचार प्रसार देखि बुद्धकाे महापरिनिर्वाणसम्म, चतुर्ब्रह्म विहार, चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, पराभव सूत्र, भगवान बुद्धका केहि रमाइला उपदेशहरुलाई कथाकाे रुपमा छाेटकरीमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बाैद्ध परियत्ति शिक्षा प्रारम्भिक स्तर तेस्राेमा अध्ययन गर्नेहरु ।

परियत्ति शिक्षा(नैतिक शिक्षा) तह २

परियत्ति शिक्षा(नैतिक शिक्षा) तह २

88

पञ्चशील, भगवान बुद्धका केहि उपदेशहरुलाई कथाकाे रुपमा छाेटकरीमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बाैद्ध परियत्ति शिक्षा प्रारम्भिक स्तरमा अध्ययन गर्नेहरु ।

परियत्ति शिक्षा(नैतिक शिक्षा) तह १

परियत्ति शिक्षा(नैतिक शिक्षा) तह १

64

बुद्धकाे मूल शिक्षा, त्रिरत्नका बारेमा, पञ्चशीलका बारेमा, भगवान बुद्धका केहि उपदेशहरुलाई कथाकाे रुपमा छाेटकरीमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बाैद्ध परियत्ति शिक्षा प्रारम्भिक स्तरमा अध्ययन गर्नेहरु ।