Pali Education

पालिरचना भाग १

पालिरचना भाग १

श्रीलंकाका बिद्वान बद्देगम विमलवंश महास्थविरले पालि भाषामा लेख्नुभएको किताबलाई साधारण पालि शब्द र अर्थ व्याकरण अनि सामान्य वाक्यहरु निर्माण जस्ता कुरा सिकाउने उदेश्य राखी केहि नेपालीकरण गरि अनुवाद गरिएको छ ।

पालि भाषा सिक्न चाहनेहरू ।

पाली नेपाली नेपालभाषा शब्दकाेष

पाली नेपाली नेपालभाषा शब्दकाेष

387

पाली भाषाका शब्दहरुकाे नेपाली र नेपालभाषामा अर्थहरूकाे संग्रह रहेका छन् ।

पाली शब्दहरूको नेपाली र नेपालभाषामा अर्थहरू अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

न्हू सिद्धान्त पालि

न्हू सिद्धान्त पालि

180

बुद्धले दिनु भएको उपदेशहरु मागध पालि भाषाको संक्षिप्त ब्याकरणका साथै १५वटा अत्थकथा र १०वटा जातककथाहरु पालि र नेपाल भाषामा अर्थ साथै बिभिन्न आठवटा भाषाहरुको लिपि पनि संग्रह गरि उल्लेख गरीएका छन् ।

पालि भाषा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

नयाँ धारणा पालि

नयाँ धारणा पालि

59

पालि व्याकरणकाे मुख्य अङ्गहरु जस्तै नामपद सर्वनाम क्रियापद क्रियाविशेषण अब्य र सन्धि आदि ब्याकरणका विधिहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । यसका साथै वत्थुहरु नीति बुद्ध निब्वानका बारेमा पनि पालि भाषामा उल्लेख गरेका छन् ।

पालि ब्याकरण अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

पालिपाठमञ्जरी (भाग २)

पालिपाठमञ्जरी (भाग २)

153

पालिभाषा अभ्यासकाे तरिका प्रस्तुत ।

पालि भाषा सिक्न चाहनेहरू ।

पालि पाठ सिक्खावली (प्रथम भाग)

पालि पाठ सिक्खावली (प्रथम भाग)

94

पालि भाषाालाइ क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत ।

पालि भाषाा सिक्न र पढ्न चाहनेहरू ।

पालि प्रवेश भाग १-२

पालि प्रवेश भाग १-२

49

यस पुस्तकमा पालि भाषाकाे व्याकरणलाइ नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएकाे छ ।

पालि भाषामा सिक्न चाहनेहरूकाे लागी ।

पालिपाठसङ्गहाे पदमञ्जरी

पालिपाठसङ्गहाे पदमञ्जरी

पालि भाषाकाे केहि ब्याकरण देखि पच्चिसवटा वत्थुहरुका बारेमा पालिभाषामा उल्लेख गरिएका छन् ।

पालिभाषा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

पालि शिक्षा र संक्षिप्त व्याकरण

पालि शिक्षा र संक्षिप्त व्याकरण

180

आधारभूत पाली शिक्षा

बाैध्द शिक्षण केन्द्रमा अध्ययन अध्यापन गरिरहेका व्यक्तिहरूकाे लागि अति उपयाेगी हुन्छ ।

पालि, बाल शिक्षा

पालि, बाल शिक्षा

64

पालि भाषाकाे प्रारम्भिक व्याकरण शिक्षा

पालि भाषाकाे प्रारम्भिक शिक्षा वा ज्ञान हासिल गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू ।