माहिला (ब्रह्मचर्य) शाक्य

धर्मकीर्तिइ …

धर्मकीर्तिइ …

90

प्रचार प्रसारकाे बिभिन्न माध्यमहरू मध्ये गीत पनि एक हाे । बुद्धधर्मका ज्ञान गुणका कुराहरूलाई गीतकाे माध्यमबाट जानाकारी दिने वा बुझाउने हेतुले १५ जनाले रचना गरीएका ७३वटा ज्ञानमाला भजनहरू संग्रह गरिएकाे छ ।

ज्ञानमाला भजनकाे माध्यमबाट बुद्धका शिक्षाहरूका बारे जान्न चाहानेहरू ।