भिक्षु अनिरुद्ध

लोकनीति

लोकनीति

109

जीवन ब्यबहारका लागि बनाईएका निति नियम तथा बालबालिकाको लागि बुद्धि विकास हुने, पाली शब्द अर्थ र भावार्थ सहित उल्लेख छ ।

ब्यबाहारका लागि इच्छुक ब्यक्तिहरुलाई ।

रसवाहिनी (भाग २)

रसवाहिनी (भाग २)

211

यस पुस्तकमा विभिन्न किसिमका ज्ञानबर्द्धक राम्रा राम्रा कथाहरू प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

कथाहरूकाे बारेमा अध्यन गर्न चाहनेहरूका लागी उपयाेगी छ ।

धम्मपदट्ठकथा (भाग ६)

धम्मपदट्ठकथा (भाग ६)

171

सूत्रपिटक अन्तगर्त खुद्दकनिकायकाे १५ वटा ग्रन्थ मध्ये एउटा ग्रन्थ धम्मपद हाे । त्यसकाे कथागत प्रंसगसहित विभिन्न घटनाहरू लेखिएकाे नै धम्मपद अट्ठकथा हाे ।

धम्मपद पढ्न चाहनेहरूकाे लागी

धम्मपदट्ठकथा (भाग ८)

धम्मपदट्ठकथा (भाग ८)

229

सुत्रपिटक अन्तर्गत खुद्दकनिकायकाे १५ वटा ग्रन्थमध्ये एउटा ग्रन्थ धम्मपद हाे । त्यसकाे कथागत प्रसंग सहित विभिन्न घटनाहरू लेखिएकाे नै धम्म्पदअट्ठकथा हाे।

धम्मपदबारे पढ्न चाहनेहरूलाइ