भिक्षु ञाणावुध

ध्यान जाँच सम्बन्धी व्यवहारिक निर्देशन

ध्यान जाँच सम्बन्धी व्यवहारिक निर्देशन

49

ध्यान बस्दा शरिरमा हुने विभिन्न प्रकारका उदय भएकाे बारेमा उल्लेख ।

ध्यान भावनाबाट मनलाइ बसमा राख्न इच्छुक वर्गहरू ।