भिक्षु विपस्सी धम्मारामो

बालापयाेगी सचित्र बुद्धजीवनी (भाग ७)

बालापयाेगी सचित्र बुद्धजीवनी (भाग ७)

39

बुद्धले ४५ वर्षसम्म धर्म प्रचार गरेकाे देखि ८० वर्षकाे उमेरमा कुशिनगरमा महापरिनिर्वाण भएकाे विषयलाइ उल्लेख गरिएकाे छ ।

बालबालिकाहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीवर्गहरू आदि ।

बालापयाेगी सचित्र बुद्धजीवनी (भाग ५)

बालापयाेगी सचित्र बुद्धजीवनी (भाग ५)

37

बुद्धगयामा बाेधिज्ञान प्राप्त देखि उँहाले ४५ वर्षसम्म निरन्तर रूपमा धर्मप्रचार गरेकाे विषयलाइ उल्लेख गरिएकाे छ ।

बालबालिकाहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीवर्गहरू आदि ।

बालापयाेगी सचित्र बुद्धजीवनी (भाग ४)

बालापयाेगी सचित्र बुद्धजीवनी (भाग ४)

35

चित्रद्धारा बुद्धकाे जीवनीलाइ बुझाउने काेशिस गरिएकाे छ। सिद्धार्थले गृहत्याग गरी राजगृहमा प्रथमपल्ट भिक्षाटन देखि लिएर बुद्धगयामा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्तसम्मकाे घटनालाइ समेटिएकाे पाइन्छ ।

बालबालिकाहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीवर्गहरू आदि