बोधिरत्न वज्राचार्य

मणिचूड जातक

मणिचूड जातक

49

१९७९ लुम्बिनी बर्षको उपलक्ष्यमा प्रकाशित ।

मणिचूड जातकको जानकारी लिन इच्छुक ब्यक्तिहरू ।