धम्मवती

अभिधर्म (भाग-२)

अभिधर्म (भाग-२)

90

संक्षिप्त रुपमा अभिधर्मका बारेमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

अभिधर्मका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

बौद्ध प्रश्नोत्तर

बौद्ध प्रश्नोत्तर

65

बुद्ध शिक्षाका सामान्यदेखि लिएर गहन विषयका प्रश्न तथा उत्तरहरू ।

बौद्ध हाजिर जवाफ प्रतियोगितामा भाग लिने व्यक्तिहरू लगायत बौद्ध परियत्तिका विद्यार्थीहरू ।