पुष्पराज बज्राचार्य

नेपाल भाषाया सहस्र बाैद्ध ग्रन्थ

नेपाल भाषाया सहस्र बाैद्ध ग्रन्थ

46

नेपाल भाषाकाे एक हजार वटा बाैद्ध ग्रन्थहरुकाे नामवली मात्र उल्लेख गरीएकाे ।

नेपाल भाषाका बाैद्ध ग्रन्थहरुकाे बारेमा जानकारी हासिल गर्न चाहनेहरु ।