रेनु स्थापित

विपस्सना ध्यान

विपस्सना ध्यान

64

धर्मकीर्ति विहारकाे निमन्त्रणामा बर्माका प्रसिद्ध ध्यानगुरु ञाणिस्सर महास्थविरबाट नेपालमा विपस्सना ध्यान राख्नुभएकाे र त्यसैकाे बारेमा उल्लेख।

ध्यानमा रूची राख्नेहरू