अनागारिका ञाणवत्ती सहित उपासक र उपासिकाहरु

जीवन या समस्या

जीवन या समस्या

121

बर्माका बिश्व बिख्यात षष्ठ संगायनका प्रश्नकर्ता अग्गमहापण्डित महोपकारक महाशी सयादोले बर्माका सुबिख्यात बैज्ञानिक परिपेक्षद्वारा धर्मलाई बुझ्न चाहने एक बिद्वान डाक्टरीले जन्म / पूर्नजन्म कर्मफल कर्म विपाकको विषयमा राखेको जिज्ञासालाई परलोक गर्भ प्रतिष्ठा गर्भ बृद्धि प्राण पूर्न जन्म आदि देखि पञ्चशीलका विभिन्न पक्षहरू समेतिएर दिनुभएको उत्तरलाई अनुवाद गरी पुस्तकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

बुद्ध शिक्षालाई बैज्ञानिक दङ्गबाट बुझ्न र अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।