अनागारिका ञाणशिला

म्युस्येंजी अभिधर्मार्थ संग्रह अभिप्राय निर्देश

म्युस्येंजी अभिधर्मार्थ संग्रह अभिप्राय निर्देश

136

अभिधर्म ग्रन्थमा उल्लिखित चित्त, चेतसिक, रूप र निवार्णलाइ विभिन्न काण्डमा विभाजन गरी सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

अभिधर्ममा रूचि हुने पाठक वर्ग ।