अनागारिका धम्माचारी, निर्वाणमूर्ति उपासिकाराम किण्डाेल

नेपाल भाषा अष्टादश लक्षण व विरागमार्ग

नेपाल भाषा अष्टादश लक्षण व विरागमार्ग

25

मानिसहरूकाे जन्ममा १८ वटा लक्षण र विराग मार्ग बारे प्रकाश पारिएकाे ।

अष्टादश र विरागमार्गकाे बारेमा जान्न इच्छुक पाठकहरू ।