अनागारिका विमलञाणी (धम्मचरिय)

गाैरवनीय गुरू ?

गाैरवनीय गुरू ?

34

असल गुरू कसरी बन्ने र कस्ताे गुरू, मित्र असल हुन्छ, असल गुरूकाे सातवटा गुणहरूकाे विषयमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

असल मित्र वा गुरूकाे विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।